Feilkode 507 (E507, E507H, E507 H), 516 (E516, E516 H, E516H) eller 517 (E517, E517 H, E517H) – Hva skal jeg gjøre?

Feilkode 507, 516 eller 517 vises på displayet i det digitale betjeningspanelet CP plus

10.apr.2019

Feilkode 507 / 516 / 517 (avbrudd i gassforsyning)

  • Gjenopprett gassforsyningen, for eksempel ved å bytte til en ny full gassflaske.
  • Bekreft eller slett deretter feilkoden ved å trykke på vri-/trykkbryteren. Du skal være oppmerksom på, at det første trykk evt. kun slår på manøver panelets bakgrunnsbelysning. (OBS Kun korte trykk, holdes vri/trykkbryteren inne i mer 3 sekunder eller mer skrus manøverpanelet av)
  • Når feilkoden er bekreftet/slettet vil varmeren automatisk starte om den er satt til oppvarming.

OBS: Vises feil 507, 516 eller 517 i manøverpanelt, holder det ikke med å skru av og på betjeningspanelet igjen. Dette sletter ikke feilen, men varmeren sperres derimot i 15 minutter. Varmeren sperres også i 15 minutter, hvis feil 507, 516 eller 517 forsøkes tilbakestilt/slettet fire ganger, uten at gassforsyningen er opprettet igjen. Det samme vil også skje om man forsøker å resette manøverpanelt fra menyen. Når varmeren er sperret i 15 minutter vil feilkoden blinke i manøverpanelet helt til sperre tiden er over.

Når feilkodene 507 / 516 / 517 (avbrudd i gassforsyning) blinker

  • Avvent varmerens sperre tid på 15 minutter. Manøverpanelet må IKKE skrus av eller strømforsyningen til varmeren brytes mens varmeren er sperret. Gjøres dette vil det komme ny sperre tid.
  • Når varmens sperre tid er forbi, blinker ikke feilkoden lengre, men står permanent i manøverpanelets display. Den kan nå bekreftes/slettes som beskrevet ovenfor.