Ny organisering og nye ledere hos Truma

Ny lederduo: Markus Heringer og Lars Ludwig

4. jan. 2021

Truma gjør seg klar for fremtiden: Familiebedriften fra Putzbrunn foretar en omorganisering og har fra 1.1.2021 dannet Truma Group GmbH & Co. KG. Det nye selskapet styrer de ulike foretakene i konsernet: Truma Gerätetechnik, Alde, det gjenopprettede Innovation Lab nexT og de andre firmaene i konsernet. "Ved denne omformingen blir det lettere for oss å koordinere foretakene, utnytte synergier og være best mulig rustet for fremtiden med tanke på innovasjon og internasjonalisering", sier Alexander Wottrich, barnebarn av bedriftens grunnlegger Philipp Kreis.

Nye ledere inn i Truma Group

Den tidligere lederduoen – Alexander Wottrich og Robert Strauß – tar plass i ledelsen i Truma Group. "Som toppsjefer i konsernet ønsker vi å fokusere på den strategiske utviklingen og styre foretak og forretninger globalt", uttaler Robert Strauß. Alexander Wottrich legger til: "Jeg er glad for at min mor, Renate Schimmer-Wottrich, fortsatt skal bistå oss som leder av det rådgivende utvalget i Truma Group.“

Ny forretningsledelse

Markus Heringer etterfølger Robert Strauß som kommersiell direktør i Truma. Markus er 40 år gammel, har arbeidet i bedriften i 15 år og har i kraft av sin stilling som informasjonsdirektør drevet frem den digitale omdanningen. Den tekniske forretningsledelsen overtas av Lars Ludwig, 45. Som viseadministrerende direktør har han i mer enn syv år hatt ansvar for forsyningskjeden hos Truma og utformet produksjons- og logistikkområdet etter prinsippene for Lean Management på en en effektiv og profesjonell måte. "Begge kjenner foretaket ut og inn, og med sin rike erfaring tar de svært gode forutsetninger med seg inn i den daglige ledelsen", sier Wottrich. "For oss er det en hyggelig måte å bli satt pris på og samtidig en spennende utfordring å være enda mer aktiv i utformingen av fremtiden for Truma", sier Lars Ludwig. "Vi gleder oss til å sette kundenes behov i sentrum og bli enda mer kundeorientert", tilføyer Markus Heringer.